Formularz zgłoszenia usterki

Kontaktujesz się z firmą Fitness Club 24

Wypełnij pola formularza, im dokładniej opiszesz usterkę i udokumentujesz ją materiałami video lub foto tym łatwiej nasz serwis dokona analizy i diagnozy problemu.

Dane zgłaszającego: (podane dane służą wyłącznie do identyfikacji klienta oraz przeprowadzenia czynności serwisowych.)

Dane produktu: (wypełnij wszystkie pola wymagane pozwoli nam zlokalizować produkt, jeżeli posiadasz zdjęcie usterki załącz go.)

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych!
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczonych usług przez Fitness Club 24. Zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do danych, możliwości ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania. Zapoznałem się z Polityką Prywatności