Polityka prywatności (RODO)

§ 1

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Zgodnie z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego RODO oraz Ustawą z dnia 26 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) Fitness Club 24 Sp. z o.o. informuje, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Fitness Club 24 Sp. z o.o. ul. Komorowicka 110, 43-300 Bielsko-Biała; KRS: 0000285747, NIP: 5472076763, REGON: 240734176, reprezentowanym przez PETER JANAS – Prezes Zarządu, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VIII Wydział, zwana dalej „ FITNESS CLUB 24”.
 • w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw należy kontaktować się z nami przez e-mail: iod@fitnessclub24.pl.

§ 2

W jakich celach i na jakich podstawach przetwarzamy Państwa dane osobowe?

Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, FITNESS CLUB 24 przetwarza Państwa dane osobowe w różnych celach, jednak zawsze zgodnie z prawem. Poniżej znajdują się wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

1) W celu dokonania wyceny usługi po przesłaniu zgłoszenia serwisowego możemy przetwarzać takie dane osobowe jak:

 • nazwa firmy,
 • osoba kontaktowa,
 • e-mail,
 • adres,
 • telefon kontaktowy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

2) W celu badania satysfakcji klienta, ulepszania i modyfikacji naszych produktów, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres IP,
 • e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem FITNESS CLUB 24 jest poznanie opinii klientów na temat produktów oraz poziomu obsługi, aby dostosować je do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych).

3) W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np.: rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko,
 • e-mail.

Przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. W przypadku gdy zgłoszą Państwo np.: sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez administratora danych osobowych z obowiązków wynikających z prawa (przepisy zawarte w RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem FITNESS CLUB 24 jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

4) W celu analitycznym, tj.: badania i analizowania aktywności na stronie internetowej należącej do FITNESS CLUB 24 przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • data i godzina odwiedzin strony,
 • rodzaj systemu operacyjnego,
 • przybliżona lokalizacja,
 • rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony,
 • czas spędzony na stronie,
 • adres IP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem FITNESS CLUB 24 jest poznanie aktywności klientów na stronie internetowej).

5) W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy informacje tekstowe (pliki cookies zostaną opisane w odrębnym punkcie).

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej z gody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).

6) W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • adres IP,
 • data i czas serwera,
 • informacje o przeglądarce internetowej,
 • informacje o systemie operacyjnym – dane te są zapisywane automatycznie w tzw.: logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze stron należących do Fitness Club 24.

Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem administrator danych osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem FITNESS CLUB 24 jest administrowanie stroną internetową).

§ 3

Jak długo Państwa dane osobowe są przetwarzane?

Państwa dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 • dokonaniem wyceny usługi po przesłaniu zgłoszenia serwisowego – do czasu realizacji usługi,
 • badaniem satysfakcji klienta, ulepszania i modyfikacji naszych produktów – dla tworzenia naszych wewnętrznych zestawień, analiz i statystyk,
 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO – do czasu wywiązania się przez administratora danych osobowych z obowiązków wynikających z prawa,
 • celem analitycznym – przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez FITNESS CLUB 24, jednak nie dłużej niż przez czas przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą,
 • wykorzystywaniem plików cookies na stronie internetowej – do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą,
 • administrowaniem strona internetową – dane są zapisywane automatycznie w tzw.logach serwera przy każdorazowym korzystaniu ze strony www.

§ 4

Kto ma dostęp do Państwa danych osobowych?

Państwa dane osobowe możemy udostępniać następującym podmiotom:

 • pracownikom – w celu świadczenia usług,
 • podmiotom informatycznym, logistycznym lub ją wspomagającym – w celu świadczenia usług.

§ 5

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii (Art. 15 RODO),
 • sprostowania/poprawiania swoich danych (Art. 16 RODO),
 • usunięcia danych (Art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (Art. 18 RODO),
 • przenoszenia danych (Art. 20 RODO),
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (Art. 21 RODO),
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych (Art. 7 ust. 3 RODO),
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (Art. 77 RODO).

§ 6

Pozostałe.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Pozyskane dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

W celu wykonania swoich praw prosimy kierować żądanie pod adres e-mail: iod@fitnessclub24.pl lub pisemnie na adres firmy.

§ 7

Pliki cookies.

FITNESS CLUB 24 na swojej stronie internetowej, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw.: cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np.: Facebook, Google).

Polityka cookies

Pliki cookies, to małe pliki tekstowe, zapisywane automatycznie przez przeglądarkę internetową na komputerze, telefonie, smartfonie lub innym urządzeniu użytkownika podczas odwiedzania stron WWW. Cookies są potrzebne, gdyż ułatwiają korzystanie ze strony i sprawiają, że staje się ona bardziej przyjazna użytkownikowi. Pliki cookies nie są szkodliwe dla komputera. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies na urządzeniu końcowym użytkownika jest firma Fitness Club 24 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ulicy Komorowickiej 110. Fitness Club 24 Sp. z o.o. nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył, czyli w tym wypadku stronie Fitness Club 24 Sp. z o.o.

Pliki cookies zamieszczane przez Fitness Club 24 Sp. z o.o. zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Cele, w jakich stosowane są pliki cookies:

 • dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z jej zasobów, w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika portalu i odpowiednio wyświetlić zawartość dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenie statystyk odwiedzin (Google Analytics), które pomagają określić z jakich urządzeń, kiedy i gdzie nastąpiło wejście oraz dokładna analiza ruchu na stronie internetowej,
 • dostarczenie informacji nt. numeru IP użytkownika, który służy do identyfikacji, dopóki użytkownik nie założy konta i nie poda dobrowolnie pozostałych danych,
 • dostarczenie użytkownikom spersonalizowanych produktów bardziej dostosowanych do ich zainteresowań i historii poszukiwań.

Użytkownik końcowy może wyrazić zgodę na przechowywanie plików cookies pochodzących ze strony internetowej Fitness Club 24 Sp. z o.o. w jego urządzeniu końcowym za pomocą ustawień zainstalowanej przeglądarki internetowej w wykorzystywanym przez niego urządzeniu, np.: laptop, tablet, smartfon. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu, z którego korzysta użytkownik. Użytkownicy mogą dokonać w każdej chwili zmiany ustawień dotyczących plików cookies w urządzeniu użytkownika lub całkowicie zablokować instalację plików z naszego serwera. Po zastosowaniu takich ustawień, możliwe, że użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści naszej strony internetowej, korzystanie z niej może być mniej wydajne lub też użytkownik nie będzie mógł skorzystać z niektórych usług. Jeśli użytkownik woli ograniczyć, zablokować lub usunąć cookies ze strony internetowej, może tego dokonać w ustawieniach przeglądarki. Parametry mogą się różnić w zależności od przeglądarki, jednak zwykle ustawienia cookies znajdują się w menu „Preferencje” lub „Narzędzia”. Aby dowiedzieć się więcej o ustawieniach cookies swojej przeglądarki, zalecamy skorzystać z menu „Pomoc” przeglądarki.